Przebudowa drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów od km 5+660 do km 8+015 dł. 2355 m

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów od km 5+660 do km 8+015 dł. 2355 m:
W ramach zadania należy wykonać następując roboty budowalne:
Roboty przygotowawcze w tym m.in. roboty pomiarowe, rozebranie słupków znaków drogowych, regulacja pionowa zasuw wodociągowych i studzienek;
Poszerzenie w tym m.in. wykonanie koryta, stabilizacji cementem o wytrzymałości Rm = 2,5 Mpa, podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej AC16 z betonu asfaltowego;
Nawierzchnia w tym m.in. warstwa ścieralna AC11S z betonu asfaltowego, warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
a) dokumentacja projektowa która stanowi załącznik nr 11 SIWZ
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót , przedmiar robót załącznik nr 9 SIWZ oraz kosztorys ofertowy (ślepym) stanowią załącznik nr 10 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2020 | 09:45


» Lokalizacja

Wełecz 146
Busko-Zdrój 28-100
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
Wełecz 146
Busko-Zdrój 28-100
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się