Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Olecko

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia podzielony został na cztery następujące części:
CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olecko. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym:
ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia i pęknięcia.
2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
4) ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk
5) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów
6) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób w WTZ
CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Olecko. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej (tzw. ubezpieczenie Zielona Karta ),
3) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco,
4) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
5) bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli ubezpieczyciel takie posiada)
CZĘŚĆ III: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Olecko. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
1) ubezpieczenie imienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych w nawiązaniu do art. 26 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
2) ubezpieczenie bezimienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej.
CZĘŚĆ IV: Ubezpieczenie jachtów i łodzi Gminy Olecko. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie jacht casco, OC użytkownika, NNW załogi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Plac Wolności 3
Olecko 19-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Gmina Olecko
Plac Wolności 3
Olecko 19-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się