Zakup zestawu do koszenia poboczy oraz krzaków

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy polegającej na sprzedaży oraz dostarczeniu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego , kosiarki bijakowej tylno czołowej , oraz kosiarki bijakowej tylno bocznej
Zakres obejmuje sprzedaż i dostawę do zamawiającego :
- ciągnika rolniczego fabrycznie nowego nie starszego niż z 2019r
- kosiarkę fabrycznie nową bijakową tylno czołową nie starszą niż 2020r
- kosiarkę fabrycznie nową bijakową tylno boczną nie starszą niż 2020r
Parametry maszyn podane są w załączniku nr 7
Wykonawca zapewni również szkolenie dla dwóch osób na wyżej wymieniony sprzęt,
Wykonawca dostarczy wymieniony wyżej sprzęt na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. 3 Maja 10
Pińczów 28-400
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt

» Dane nabywcy

Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10
Pińczów 28-400
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się