Sukcesywne dostawy ryb mrożonych, przetworów rybnych, sałatek oraz konserw rybnych do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ryb mrożonych, przetworów rybnych, sałatek oraz konserw rybnych w następującym asortymencie, których szczegółowe zestawienie asortymentowo-ilościowe stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SIWZ. Określony powyżej przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w w/w załącznikach. Wymienione w załączniku nr 1 ilości są ilościami maksymalnymi i mogą ulec zmniejszeniu w przypadku zaistnienia sytuacji, których Zamawiająca nie mogła wcześniej przewidzieć. Miejsce realizacji zamówienia - dostawa towaru do stołówki na terenie Zamawiającej tj. Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie ul. Sabinowska 62/64. Wymagany termin płatności – 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego dokumentem WZ i doręczenia faktury. Zamawiająca dopuszcza wystawianie faktur częściowych za każdą zrealizowaną dostawę. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% dla poz. 14 -18 oraz 41-42, oraz 5% dla pozostałego asortymentu, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r., (Dz. U. 2020 poz. 106). Oferowany do sprzedaży towar winien być świeży i w pierwszym gatunku. Transport, dostawę na miejsce i rozładunek zapewnia Wykonawca nieodpłatnie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Sabinowska 62/64
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Mięso, drób, ryby i owoce morza

» Dane nabywcy

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej
ul. Sabinowska 62/64
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się