Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych osobom zmarłym na terenie Gminy Miasta Częstochowy, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zobowiązany jest zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Sprawienie pogrzebu musi odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin, oraz zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz z przyjętymi w tym zakresie normami.
3. Maksymalne przewidywane ilości poszczególnych rodzajów pochówków w czasie trwania umowy, zostały podane w załączniku nr 6 do SIWZ pn. „Zestawienie kosztów zadania”.
4. Ze względu na szczególny charakter usług i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, rzeczywista liczba dokonywanych pochówków może ulec zmianie. Zamawiający dopuszcza zatem możliwość zmniejszenia ilości pogrzebów, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od zawartej umowy oraz wnoszenia roszczeń ze strony Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
Częstochowa 42-217
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
Częstochowa 42-217
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się