Dostawa bonów prezentowych

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa bonów prezentowych dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.
2.Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30.19.97.50 – 2 Talony
3. Opis, wielkość i zakres zamówienia:
Zakup bonów prezentowych dla pracowników Szpitala ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obejmuje bony prezentowe w wersji papierowej w ilości:
a/ bony o wartości 100 zł - 3786 szt.
b/ bony o wartości 50 zł - 4120 szt.
c/ bony o wartości 20 zł - 34 szt.
d/ bony o wartości 10 zł - 20 szt.
4.Zamawiający wymaga aby zamawiane bony uprawniały do zakupu między innymi artykułów spożywczych i przemysłowych.
5.Placówki sprzedaży akceptujące bony oferowane przez Wykonawcę muszą znajdować się również
na terenie miasta Bełchatowa (siedziba Zamawiającego).
6.Termin ważności bonów rozumiany jako okres, w którym bon będzie możliwy do zrealizowania przez pracownika we wskazanych punktach sprzedaży licząc od daty podpisania umowy z Zamawiającym. Termin ważności bonów nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy z Zamawiającym.
7.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w pkt 9 Załącznika nr 1 do SIWZ (Druk oferta).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

97-400 Bełchatów


» Kategoria asortymentowa

  • Bony podarunkowe

» Dane nabywcy

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 123
97-400 Bełchatów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się