Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kiwity

» Opis zapytania

a) usługa, polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kiwity, na których powstają odpady komunalne,

b) dostarczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pozostałych po wysegregowaniu frakcji odpadów tj. papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji do instalacji komunalnej tj. Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie - Stacji Przeładunkowej w Medynach,

c) dostarczenie segregowanych odpadów komunalnych tj. papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów do instalacji komunalnej tj. Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie - Stacji Przeładunkowej w Medynach lub zagospodarowanie selektywnie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797).

d) dostarczenie odpadów zbierany w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) do instalacji komunalnej tj. Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie - Stacji Przeładunkowej w Medynach lub zagospodarowanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797).


Zamówienie nie obejmuje podmioty gospodarcze, instytucje, szkoły, obiekty użyteczności publicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Kiwity 28
Kiwity 11-106
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Kiwity
Kiwity 28
Kiwity 11-106
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się