Przeprowadzenie kursów pilarza, cukiernika i spawacza dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów pilarza, cukiernika i spawacza dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych” RPO WM na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencja, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.
Zamówienia będzie realizowane w IV częściach (Część I i II dla uczniów oraz Część III i IV dla nauczycieli).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19.
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
Część I – kurs cukierniczy
Część II – kurs operatora pilarki mechanicznej
Część III - kurs spawania metodą TIG
Część IV - kurs cukierniczy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Piotrkowice Małe
Piotrkowice Małe 32-104
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w Piotrkowicach Małych
Piotrkowice Małe
Piotrkowice Małe 32-104
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się