Budowa integracyjnej przestrzeni rekreacyjnej na Osiedlu Jagiellońska w Legionowie

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy;
2) budowę nawierzchni drewnianych, nawierzchni bezpiecznych placu zabaw, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych;
3) montaż elementów zabawowych i elementów siłowni plenerowej;
4) montaż obiektów małej architektury;
5) wykonanie oświetlenia;
6) wykonanie nasadzeń roślin;
7) porządkowanie terenu po budowie;
8) roczna pielęgnacja posadzonych roślin.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
a) projektem budowlano-wykonawczym zagospodarowania terenów integracyjnej przestrzeni rekreacyjnej,
b) projektem budowlanym oświetlenia,
c) przedmiarem robót zagospodarowania terenów integracyjnej przestrzeni rekreacyjnej,
d) przedmiarem robót oświetlenia,
e) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zwaną w dalszej treści umowy STWiOR.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.12.2020 | 12:30


» Lokalizacja

ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
Legionowo 05-120
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
Legionowo 05-120
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się