Dostawa narzędzi powszechnego użytku na potrzeby TAURON Serwis Sp. z o.o.

» Opis zapytania

TAURON Serwis sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą:

,,Dostawa narzędzi powszechnego użytku na potrzeby TAURON Serwis Sp. z o.o.''

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz wymagania Zamawiającego zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

TAURON Serwis sp. z o.o
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia

» Dane nabywcy

TAURON Serwis sp. z o.o


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się