Dostawa rękawiczek nitrylowych diagnostycznych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są: rękawiczki nitrylowe diagnostyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Załączniku nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym funkcjonalnym i jakościowym wskazanym w opisie stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo- cenowy). Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym Zał. nr 5. Ilości rękawiczek nitrylowych diagnostycznych: łącznie 540 opakowań po 100 sztuk, w tym: rozmiar S - 100 opakowań, rozmiar M - 340 opakowań, rozmiar L - 100 opakowań.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mehoffera 72/74
Warszawa 03-131
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.
ul. Mehoffera 72/74
Warszawa 03-131
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się