Dostawa mięsa wieprzowego i podrobów jadalnych wieprzowych, mięsa wołowego i podrobów jadalnych wołowych, mięsa drobiowego i podrobów jadalnych drobiowych oraz wędlin

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego i podrobów jadalnych wieprzowych, mięsa wołowego i podrobów jadalnych wołowych, mięsa drobiowego i podrobów jadalnych drobiowych oraz wędlin. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania:
a) Zadanie nr 1 – dostawa mięsa wieprzowego i podrobów jadalnych wieprzowych – w asortymencie i ilościach określonych w formularzu cenowym – załącznik nr 4a do SIWZ;
b) Zadanie nr 2 – dostawa mięsa wołowego i podrobów jadalnych wołowych – w asortymencie i ilościach określonych w formularzu cenowym – załącznik nr 4b do SIWZ;
c) Zadanie nr 3 - dostawa mięsa drobiowego i podrobów jadalnych drobiowych – w asortymencie i ilościach określonych w formularzu cenowym – załącznik nr 4c do SIWZ;
d) Zadanie nr 4 – dostawa wędlin – w asortymencie i ilościach określonych w formularzu cenowym – załącznik nr 4d do SIWZ;
Standardy jakościowe, szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, dla poszczególnych zadań, zawiera Opis przedmiotu zamówienia:
• Załącznik nr 5a do SIWZ dla Zadania nr 1;
• Załącznik nr 5b do SIWZ dla Zadania nr 2;
• Załącznik nr 5c do SIWZ dla Zadania nr 3;
• Załącznik nr 5d do SIWZ dla Zadania nr 4;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja


Cegłów 05-319
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Mięso, drób, ryby i owoce morza

» Dane nabywcy

Dom Pomocy Społecznej Św. Józefa w Mieni

Cegłów 05-319
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się