Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Tulipanów i Stokrotek w Bielsku-Białej"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów zagospodarowania terenu i technicznego wraz z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Tulipanów i Stokrotek w Bielsku-Białej”

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2020 | 11:30


» Lokalizacja

43-300 Bielsko-Biała


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Aqua S.A.
ul. 1 Maja 23
43-300 Bielsko-Biała
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się