Powrót

Usługa serwisowa diagnostyki sprężarek powietrza TA-6000 nr 4 i 6 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych

» Opis zapytania

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ

Niniejsze zapytanie jest wyłącznie zapytaniem o informację i służy jedynie zbadaniu rynku potencjalnych Wykonawców.

Dotyczy zadania pn.:

"Usługa serwisowa diagnostyki sprężarek powietrza TA-6000 nr 4 i 6 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych"

W przypadku wszczęcia postępowania, w terminie późniejszym Zamawiający udostępni Wykonawcom Opis przedmiotu Zamówienia w celu złożenia ofert.

Wykonawców zainteresowanych realizacją ww. usługi prosimy o przesłanie informacji za pośrednictwem Platformy Zakupowej(zakładka Pytania/informacje poprzez „Dodaj nowe pytanie”) wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu i adresu e-mail.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się