Monitoring gatunków roślin z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w roku 2021

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę zamówienia pn.: „Monitoring gatunków roślin z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w roku 2021”,
2) Niniejsze zamówienie stanowi kontynuację programu Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych (MGSP; www.siedliska.gios.gov.pl), realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w zakresie gatunków roślin. Zamówienie obejmuje 7 zadań, których szczegółowy zakres opisano w pkt. 1.1-1.7 Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i realizowane będzie w V etapach, zgonie z Harmonogramem Realizacji Przedsięwzięcia (pkt. 2 OPZ).
3) Wykonawca pozyska na swój koszt wszelkie niezbędne zezwolenia i zgody do realizacji przedmiotu zamówienia.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

00-922 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się