Dostawa materiałów gospodarczych, środków higienicznych i środków czystości - 111/PN/2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem materiałów gospodarczych, środków higienicznych i środków czystości w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny (dotyczy tylko wyrobów medycznych).
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Niniejsze zamówienie składa się z 8 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednej lub więcej części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Hubalczyków 1
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Hubalczyków 1
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się