Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na lata 2021 - 2022.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu i utrzymaniu czystości w obiektach gminnych na terenie miasta Michałowo: budynek Urzędu Miejskiego, budynek Szkoły Podstawowej, budynek Zespołu Szkół, budynek Gminnej Biblioteki, placu targowicy, przystanku autobusowego w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r. zgodnie zakresem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się zapewniać niezbędne artykuły higieniczne oraz środki czystości. Zmawiający dopuszcza możliwość wykorzystania sprzętu przez Wykonawcę za odrębną odpłatnością po uzgodnieniu z kierownikami jednostki. Poszczególne godziny sprzątania zostaną ustalone indywidualnie.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji usługi oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji poniesie Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Białostocka 11
Michałowo 16-050
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Gmina Michałowo
ul. Białostocka 11
Michałowo 16-050
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się