„DOSTAWA CIĄGNIKA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM SPRZĘTOWYM DO WYKONYWANIA ROBÓT UTRZYMANIOWYCH NA DROGACH W SKŁAD, KTÓREGO WCHODZĄ: 1/ RAMIĘ HYDRAULICZNE. 2/ GŁOWICA DO KOSZENIA TRAW I KRZAKÓW W PASIE DROGOWYM. 3/ GŁOWICA DO WYCINKI KRZAKÓW I GAŁĘZI. 4/ KOSIARKA BIJAKOWA TYLNO-BOCZNA.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego ciągnika oraz sprzętu (ramię hydrauliczne, głowica do koszenia traw i krzaków, głowica do wycinki krzaków i gałęzi, kosiarka bijakowa tylno-boczna) dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych wraz z dostawą do siedziby zamawiającego. Szczegółowy opis techniczny dla sprzętu zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówieni.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 08:45


» Lokalizacja

ul. Daleka 19
Ząbkowice Śląskie 57-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19
Ząbkowice Śląskie 57-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się