Rozbudowa macierzy NetApp FAS 2750 o dwie dodatkowe półki dyskowe z 24 dyskami 900 GB 10K SAS oraz 24 dyskami 1,2 TB 10K SAS wraz z niezbędnym osprzętem i okablowaniem.

» Opis zapytania

Przedmiotem Zamówienia jest „Rozbudowa macierzy NetApp FAS 2750 o dwie dodatkowe półki dyskowe z 24 dyskami 900 GB 10K SAS oraz 24 dyskami 1,2 TB 10K SAS wraz z niezbędnym osprzętem i okablowaniem”.
Przedmiot Zamówienia został szczegółowo określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ oraz w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Marcina Flisa 2
Warszawa 02-247
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
Warszawa 02-247
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się