Dostawa wraz z montażem dwóch kontenerów biurowo – socjalno – sanitarnych

» Opis zapytania

4.1 Przedmiotem zamówienia jest
Dostawa wraz z montażem dwóch kontenerów biurowo – socjalno – sanitarnych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.
4.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
4.5 CPV: 44211100-3 – Budynki modułowe i przenośne

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Adama Mickiewicza 15
Bydgoszcz 85-071
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Zakup, sprzedaż i najem nieruchomości
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Adama Mickiewicza 15
Bydgoszcz 85-071
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się