Sukcesywny zakup fabrycznie nowych części zamiennych do nadwozi pojazdów bezpylnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup fabrycznie nowych części zamiennych
do nadwozi pojazdów bezpylnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie
sp. z o.o. zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Przedmiot zamówienia określony w Formularzu cenowym stanowi tzw. koszyk przykładowych części (OEM) i posłuży do celów porównawczych przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Wyszczególnione w Formularzu cenowym części zamienne nie są katalogiem zamkniętym części, jakie Zamawiający może zamówić w trakcie realizacji umowy, jak również nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu przedmiotowych części. Formularz cenowy stanowi jedynie podstawę do wyłonienia Wykonawcy,
z którym Zamawiający podpisze umowę oraz nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego. Faktyczny asortyment realizowanych dostaw będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego. Asortyment wymieniony w Formularzu cenowym jest tylko częściowym przekrojem zapotrzebowania Zamawiającego i służy jedynie porównaniu ofert w zakresie kryterium ceny. Wykonując umowę Zamawiający będzie zamawiał również inne części niż wykazane w Formularzu cenowym. Dodatkowym wyznacznikiem zapotrzebowania Zamawiającego w zakresie zamówienia jest wykaz pojazdów z określeniem rodzaju zabudowy stanowiący załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokładnie określić rodzaju/nazwy części zamiennej, Wykonawca będzie miał obowiązek dokonać dostawy części
na podstawie wzoru (np. uszkodzonej części wymagającej wymiany), przekazanej przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany będzie na żądanie Wykonawcy udzielić informacji co do przedstawionego wzoru. W przypadku realizacji zamówienia wg przekazanego wzoru, termin dostawy zostanie ustalony przez koordynatorów i będzie liczony od chwili przekazania Wykonawcy wzoru części i udzielenia informacji przez Zamawiającego, jednakże nie dłużej niż w terminie 3 dni roboczych. W przypadku braku możliwości identyfikacji części na podstawie udostępnionego wzoru oraz przekazanych przez Zamawiającego informacji i braku możliwości dostawy części zamiennej, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający na tym etapie nie jest
w stanie dokładnie zadeklarować, do których nadwozi pojazdów oraz jakie dokładnie części i ilości tych części zostaną zakupione. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawarty jest w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Części do pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Środki transportu z ostatnich 10 dni.