ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU ODPADÓW O KODZIE 19 12 12

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie k/ Sulęcina w roku 2021 do siedziby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin. 2. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Rozdziale V SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2020 | 10:45


» Lokalizacja

Długoszyn 80
Sulęcin 69-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Celowy Związek Gmin CZG-12
Długoszyn 80
Sulęcin 69-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się