Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 950 000,00 zł

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.950.000 zł (słownie:jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100), z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2020 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Czarnożyły 48
Czarnożyły 98-310
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Gmina Czarnożyły
Czarnożyły 48
Czarnożyły 98-310
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się