Dostawa ręcznych elektronarzędzi, akumulatorów oraz akcesoriów elektronicznych

» Opis zapytania

Przedmiotem Zamówienia jest Dostawa ręcznych elektronarzędzi, akumulatorów oraz akcesoriów elektronarzędzi. Przedmiot Zamówienia podzielony został na 2 Zadania.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na obydwa lub na dowolnie wybrane Zadanie, pod warunkiem, że oferta będzie obejmować wszystkie pozycje wyszczególnione w oferowanym Zadaniu.
Szczegółowy opis wykonania Przedmiotu Zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna wraz z załącznikiem nr 1, który określa artykuły i ilości w podziale na 2 Zadania.
Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany zgodnie z:
1) Specyfikacją Techniczną wraz z załącznikami (zał. nr 1 do SIWP),
2) Wzorem Umowy (zał. nr 5 do SIWP).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Wilczy Dół 5
Warszawa 02-798
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia do obróbki

» Dane nabywcy

Metro Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dół 5
Warszawa 02-798
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się