DOSTAWA WIELODETEKCYJNEGO CZYTNIKA MIKROPŁYTEK

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek - ilość 1 sztuka. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy tzn. nieużywany przed dniem dostawy, wyprodukowany w 2020 roku, kompletny, nie używany do prezentacji oraz oryginalnie zapakowany w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy „Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia.” Dostarczony sprzęt musi spełnić wszystkie minimalne wymagania określone w tym załączniku. Warunki realizacji określa wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rybacka 1
Szczecin 70-204
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1
Szczecin 70-204
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się