Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem (w zależności od Części) wyposażenia pracowni do celów edukacyjnych i dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem (w zależności od Części) wyposażenia pracowni do celów edukacyjnych i dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku.
Projekt pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 osobnych Części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 12:00


» Lokalizacja

82-200 Malbork


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Powiat Malborski - Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się