Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w 2021 r. w ilości do 65.000 litrów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w 2021 r. w planowanej maksymalnej łącznej ilości do 65.000 litrów.
2. Olej opałowy Wykonawca dostarczać będzie do nieruchomości stanowiącej mienie Zespołu Szkół w Dobrzejewicach w ilości: do 65.000 litrów do w/w szkoły.
3. Dostawa oleju opałowego musi odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 z późn.zm.).
Dostarczany olej opałowy lekki musi spełniać wszystkie standardy jakościowe według normy PN-C- 96024:2011 dla L1 w temperaturze referencyjnej 15°C.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje cykliczne dostawy oleju opałowego do wskazanego miejsca dostawy wraz z tankowaniem do zbiornika grzewczego w 2021 r.
5. Przewidziana ilość określona w pkt 1 jest szacunkową, planowaną do wykorzystania w ramach realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności ilość ta może ulec zmianie. W przypadku zmniejszenia ilości Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu żadnych roszczeń.
6. W okresie realizacji zamówienia dostawy będą uzależnione od potrzeb Zamawiającego, których określenie dokładne jest niemożliwe. Wobec tego dopuszcza się w ramach zawartej umowy zwiększenie o 20% ilości ( nie więcej) oleju opałowego w stosunku do ilości określonej w pkt 1oraz w ramach posiadanych środków finansowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Dobrzejewice 57 B
Dobrzejewice 87-123
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Zespół Szkół w Dobrzejewicach
Dobrzejewice 57 B
Dobrzejewice 87-123
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się