„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żurawica Gmina Żurawica”

» Opis zapytania

Część I – Wykonanie oświetlenia w m. Żurawica – ul. Kasztanowa
Szczegółowo zakres zamówienia opisuje dokumentacja projektowa pn.: Budowa linii elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Żurawica przy ul. Wyszyńskiego, Kasztanowej na działkach ewidencyjnych 1184/2, 1188/2, 1189/3, 1191/5, 1183, 261/5, 258/11 obręb 0009 Żurawica jedn. Ewid. 1813102 Żurawica
oraz przedmiar robót - w zakresie części projektu:
• włączenie istniejący słup nr 25/UG/4/5 - projektowany słup 3 l/UG/4/5.
Cześć II - Wykonanie oświetlenia m. Żurawica - ul. Pruchnicka/Bażantowa
Szczegółowo zakres zamówienia opisuje dokumentacja projektowa pn: Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Bażantowa w miejscowości Żurawica na terenie działki ewidencyjnej 1932/1, 1283/4 obręb 0009 Żurawica oraz przedmiar robót.
Część III - Wykonanie oświetlenia w m. Żurawica - ul. Witosa
Szczegółowo zakres zamówienia opisuje dokumentacja projektowa pn.: Budowa oświetlenia drogowego m. Żurawica ul. Wincentego Witosa na terenie działki ewidencyjnej 305/1, 1739 obręb 0009 Żurawica oraz przedmiar robót.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 1
Żurawica 37-710
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Żurawica
ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 1
Żurawica 37-710
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się