„Świadczenie usługi utrzymania czystości węzłów sanitarnych w obiektach zarządzanych przez MZDIM w Jaworznie w roku 2021”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi utrzymania czystości węzłów sanitarnych zlokalizowanych w obiektach zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie.
2. Przez węzły sanitarne rozumie się:
- WĘZEŁ SANITARNY NR 1 - pomieszczenia toalet, pryszniców i szatnię zlokalizowane w budynku przy parkingu rowerowym na Placu Górników w Jaworznie (od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 18:00 w soboty, niedziele i święta w godzinach od 8:00 do 20:00 w okresie od 1 stycznia 2021r do 30 listopada 2021r.);
- WĘZEŁ SANITARNY NR 2 – pomieszczenia toalet zlokalizowane przy przystanku Centrum w Jaworznie kierunek Katowice (od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 18:00 w soboty, niedziele i święta w godzinach od 8:00 do 20:00 w okresie od 1 stycznia 2021r do 31 grudnia 2021r.)

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do projektu umowy stanowiącej odpowiednio załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Udostępnienie pomieszczeń węzłów sanitarnych oraz pomieszczenia technicznego nastąpi najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy.
5. Zaleca się aby, wykonawca dokonał wizji lokalnej obszaru objętego zamówieniem oraz zebrał na swój koszt odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie informacje mogące się okazać niezbędne do przygotowania oferty. Spotkanie z zainteresowanymi wykonawcami odbędzie się przy budynku przy parkingu rowerowym na Placu Górników w Jaworznie w dniu 25.11.2020r. o godz. 10.00.
W celu udziału wizji lokalnej należy przesłać zgłoszenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do dnia 24.11.2020r. do godziny 15.00 elektronicznie w formie skanu pisma na adres e-mail:zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.pl.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Krakowska 9
Jaworzno 43-600
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
ul. Krakowska 9
Jaworzno 43-600
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się