Dostawa testera baterii

» Opis zapytania

Dostawa do Magazynu Głównego Zamawiającego w Legnicy, ul. Wałbrzyska 1 w dni robocze od godziny 7:00 – 14:00, lub we wskazane miejsce na terenie działalności Oddziału Legnica na koszt dostawcy
Płatność po dostawie i odbiorze na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury
Gwarancja na dostarczone towary 24 miesiące od daty zakupu
Dostawa w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.
Wykonawca zobowiązuję się dostarczyć Zamawiającemu Towar spełniający wymagania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub norm technicznych , posiadający wymagane atesty, świadectwa jakości lub deklarację zgodności a także wolny od wad fizycznych.
Wraz z dostawą proszę dostarczyć kartę katalogową, certyfikat CE lub deklarację zgodności oraz świadectwo wzorcowania

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy
Partyzantów 21
59-220 Legnica


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się