Usługi wsparcia producenta dla Oprogramowania NetIQ.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia producenta dla oprogramowania: 1. NetIQ Identity Manager Advanced Edition dla 650 jednoczesnych użytkowników, 2. NetIQ Identity Manager Integration Module for Database dla 650 jednoczesnych użytkowników. 3. NetIQ Identity Manager Integration Module for Microsoft Enterprise dla 650 jednoczesnych użytkowników. oraz przeprowadzenie przeglądu konfiguracji oraz aktualizację oprogramowania NetIQ IDM. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

00-950 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się