ZP/106/2020 Przebudowa fragmentu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy budynku nr 15 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku przy ul. Dębinki 7

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa fragmentu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy budynku nr 15 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku przy ul. Dębinki 7.
2. Zakres rzeczowy obejmuje j.n. :
a) Roboty drogowe, elektryczne i sanitarne przy budynku nr 15 Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku przy ul. Dębinki 7.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 SIWZ, na który składają się następujące dokumenty:
przedmiary,
opisy, rysunki,
projekty,
specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. M. Skłodowskiej-Curie
Gdańsk 80-210
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Obsługa sanitarna

» Dane nabywcy

Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie
Gdańsk 80-210
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się