Opracowanie ekspertyzy wpływu na KSE przyłączenia do sieci średniego napięcia projektowanych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 5,998MW zlokalizowanych w miejscowości Podborze i Partynia