Dostawa różnego wyposażenia do laboratoriów w budynku Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety; znak sprawy: AEZ/S-070/2015

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa różnego wyposażenia do laboratoriów w budynku Zakładu Medycyny Sądowej i budynku Zakładu Anatomii Prawidłowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na następujące części, zwane Pakietami:

1) Pakiet 1: dostawa następujących urządzeń:

1) zestaw do szlifowania - 1 kpl.,

2) zmywarka - 1 szt.,

3) chłodziarko-zamrażarka - 4 szt.,

4) kuchenka mikrofalowa - 1 szt.,

5) płyta grzejna indukcyjna - 2 szt.,

spełniających wymagania określone w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.1 do SIWZ, wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 3, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ;

2) Pakiet 2: dostawa oświetlacza kryminalistycznego - 1 szt., spełniającego wymagania określone w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.2 do SIWZ, wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 3, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ;

3) Pakiet 3: dostawa zestawu paneli do rozprężania gazów sprężonych w butlach - 1 kpl., składającego się z następujących paneli:

1) półautomatyczny panel do rozprężania gazów czystych - 3 szt.,

2) półautomatyczny panel do rozprężania wodoru - 1 szt.,

spełniających wymagania określone w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.3 do SIWZ, wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 3, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ;

4) Pakiet 4: dostawa dygestorium - 1 szt., spełniającego wymagania określone w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2.4 do SIWZ, wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 3, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych Pakietów został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, o których mowa w rozdziale II SIWZ, stanowiących odpowiednio Załączniki nr 2.1 - 2.4 do SIWZ.

3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

1) dostawa urządzeń objętych przedmiotem zamówienia:

a) w przypadku Pakietu 1, Pakietu 2 i Pakietu 3: do Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Oczki 1, 02-007 Warszawa, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego,

b) w przypadku Pakietu 4: do Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego;

2) instalacja rozumiana jako:

a) w przypadku Pakietu 1 i Pakietu 2: zmontowanie i podłączenie sprzętu zgodnie

z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcją montażu producenta sprzętu, jego uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania w miejscu użytkowania,

b) w przypadku Pakietu 3: montaż sprzętu w szafach/boksie zewnętrznym, wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń, w tym prób szczelności sprawdzających szczelność zamontowanych urządzeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2.3 do SIWZ), uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania w miejscu użytkowania,

c) w przypadku Pakietu 4: zmontowanie i podłączenie sprzętu, jego uruchomienie

i sprawdzenie poprawności działania w miejscu użytkowania;

3) przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi;

4) przekazanie urządzeń Zamawiającemu (Użytkownikowi), potwierdzone Protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.06.2015 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych
  • Meble przemysłowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się