Dostawa sprzętu audiowizualnego oraz drukującego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu audiowizualnego oraz drukującego dla jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z podziałem na poniżej wymienione części:
Część 1: Dostawa projektorów Nr 1 – 3 szt.,
Część 2: Dostawa projektorów Nr 2 – 2 szt.,
Część 3: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego - 1 szt.;
Część 4: Dostawa telewizora - 1 szt.,
Część 5: Dostawa projektorów z ekranami - 2 kpl.;
Część 6: Dostawa projektora Nr 1 - 1szt.;
Część 7: Dostawa projektora Nr 2 - 1 szt.
Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ.
Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na oferowany sprzęt zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.
Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika, instalację w miejscu przez niego wskazanym, pierwsze uruchomienie i przekazanie do użytku (instalacja, uruchomienie i przekazanie do użytku dotyczy sprzętu) oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.
Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Lublin 20-031
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Odtwarzacze i urządzenia multimedialne
  • Sprzęt audio
  • Sprzęt fotograficzny
  • Sprzęt video

» Dane nabywcy

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Lublin 20-031
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się