Prace remontowe części powierzchni budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Milenijnej 2a w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem jest wykonanie prac remontowych części powierzchni budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka m-st. Warszawy przy ul . Milenijnej 2 a w Warszawie.
Szczegółowy zakres prac określają przedmiary robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zwane dokumentacją projektową, która stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Załączone przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy, który Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.11.2020 | 11:00


» Lokalizacja

03-122 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
ul.Modlińska 197
03-122 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się