Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skidziniu

» Opis zapytania

Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, dostawy oraz montaż przewidzianych urządzeń i wyposażenia, jak również wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku oraz adaptacją budynku Szkoły Podstawowej w Skidziniu na przedszkole. Miejsce realizacji/lokalizacja: 32-625 Skidziń, Gmina Brzeszcze ul. Oświęcimska 39.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościelna 4
Brzeszcze 32-620
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Brzeszcze
ul. Kościelna 4
Brzeszcze 32-620
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się