Dostawa, montaż, uruchomienie i serwis urzadzeń klimtyzacyjnych w budynkach Strostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świetokrzyskiej 2a oraz Kopernika 9.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie (konserwacja i serwis - naprawa wraz z wymianą części) urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynkach Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a i ul. Kopernika 9, w okresie od dnia zawarcia umowy, do dnia 31.03.2021 r.
2. W ramach świadczenia usług serwisowych Wykonawca jest zobowiązany do:
1) przeprowadzania konserwacji urządzeń;
2) wykonywania napraw urządzeń w przypadku awarii lub usterek;
3) wykonania do końca 2023 roku oceny efektywności energetycznej w przypadku urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW;
4) zapewnienia części zamiennych do urządzeń objętych serwisem,
5) wykonywania napraw urządzeń w terminie zadeklarowanym w ofercie, maksymalnie 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii/usterki, w przypadku braku możliwości wykonania naprawy w terminie, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt dostarczyć i zamontować urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych od niesprawnego urządzenia do czasu usunięcia awarii/usterki.
Wytyczne techniczne montażu klimatyzacji:
a) Z uwagi na ograniczenie liczby jednostek zewnętrznych na elewacji, zamawiający zastosował urządzenia typu multisplit, tzn: jeden agregat zewnętrzny obsługuje kilka jednostek wewnętrznych.
b) Zastosowane urządzenia muszą być nowe, nieużywane, rok produkcji urządzeń 2019 lub 2020, wszystkie urządzenia klimatyzacyjne, muszą być tej samej marki, a ich konfiguracja zgodna z dokumentacją techniczno ruchową urządzeń.
c) Instalację należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta urządzeń, obecnie obowiązującymi przepisami i standardami oraz zgodnie z wymogami ustawy f-gazowej.
d) Uchwyty pod jednostki zewnętrzne wykonać z profili systemowych typu Walraven / Hilti, Profile i elementy mocujące zewnętrzne ocynkowane lub kwasoodporne.
e) Instalacje prowadzone natynkowo, w korytach maskujących systemowych, z fabrycznymi narożami i łukami wewnętrznymi i zewnętrznymi, nie dopuszcza się montażu koryt docinanych w kąt, bez zastosowania fabrycznych kolan i naroży.
f) Instalacja elektryczna do wykonania, zabezpieczenia prądowe zamontować zgodnie z DTR producenta urządzeń, po wykonaniu instalacji zasilającej należy wykonać pomiary linii zasilania i przedstawić odpowiednie protokoły z przeprowadzonych pomiarów, potwierdzające prawidłowe wykonanie instalacji zasilających i sterujących.
g) Instalacja skroplin prowadzona natynkowo w korytach maskujących systemowych, wewnątrz budynku należy połączyć odpływy z wszystkich jednostek wewnętrznych przynależnych do 1 agregatu zewnętrznego, tak, żeby po elewacji prowadzić tylko jedną rurę zbiorczą. Instalację skroplin prowadzić po elewacji do poziomu terenu, zakańczając odpływ 10 cm powyżej poziomu terenu. Skropliny odprowadzać grawitacyjnie. Do wykonania instalacji skroplin stosować rury sztywne, kolanka i złączki,
Połączenia wykonywać za pomocą zgrzewania lub klejenia np.: NIBCO, nie dopuszcza się stosowania węży, peszli, elastycznych przewodów do odprowadzenia skroplin.
h) Do wykonania instalacji chłodniczej stosować rury miedziane chłodnicze w otulinie chłodniczej, odcinki instalacji pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną wykonać z rur jednolitych-nie dopuszcza się łączenia rur w korytach.
i) Parametry urządzeń:
Zastosowano 3 typy agregatów zewnętrznych, agregaty systemu multisplit, nie dopuszcza się zastosowania urządzeń opartych na rozdzielaczach czynnika chłodniczego.
Typ A) - 6 sztuk
Liczba obsługiwanych jednostek wewnętrznych – 6 sztuk
Wydajność chłodnicza nominalna – 12,5 KW
Wydajność chłodnicza maksymalna – 14 KW
Wydajność chłodnicza minimalna – 3,5 KW
Zasilanie – jednofazowe 230 V
Ciśnienie akustyczne / wysoki bieg chłodzenie – 53 dB
Czynnik chłodniczy – R410A
Wymiary jednostki zewnętrznej: wysokość max 1100 mm x szerokość max 1100 mm
Typ B) – 1 sztuka
Liczba obsługiwanych jednostek wewnętrznych – 5 sztuk
Wydajność chłodnicza nominalna – 10,0 KW
Wydajność chłodnicza maksymalna – 12,5 KW
Wydajność chłodnicza minimalna – 3,5 KW
Zasilanie – jednofazowe 230 V
Ciśnienie akustyczne / wysoki bieg chłodzenie – 53 dB
Czynnik chłodniczy – R410A
Wymiary jednostki zewnętrznej: wysokość max 1100 mm x szerokość max 1100 mm
Typ C) – 1 sztuka
Liczba obsługiwanych jednostek wewnętrznych – 4 sztuki
Wydajność chłodnicza nominalna – 8,0 KW
Wydajność chłodnicza maksymalna – 10,1 KW
Wydajność chłodnicza minimalna – 3,5 KW
Zasilanie – jednofazowe 230 V
Ciśnienie akustyczne / wysoki bieg chłodzenie – 50 dB
Czynnik chłodniczy – R410A
Wymiary jednostki zewnętrznej: wysokość max 1100 mm x szerokość max 1100 mm
Ul. Kopernika 9:
Jednostki wewnętrzne, naścienne
2,0 KW – 15 szt
2,5 KW – 1 szt
3,5 KW – 2 szt
Ul. Świętokrzyska 2a:
Jednostki wewnętrzne, naścienne
2,0 KW – 4 szt
2,5 KW – 14 szt
3,5 KW – 5 szt
Jednostki wewnętrzne, podstropowe
4,0 KW – 2 szt

W celu zminimalizowania poziomu hałasu w pomieszczeniach biurowych, głośność jednostek wewnętrznych na poszczególnych biegach, w trybie chłodzenia nie powinna przekraczać następujących poziomów:
Typ ścienny moc 2,0 KW, bieg wysoki – 36 dB, bieg niski – 21 dB
moc 2,5 KW, bieg wysoki – 37 dB, bieg niski – 21 dB
moc 3,5 KW, bieg wysoki – 40 dB, bieg niski – 21 dB
Typ podstropowy moc 4,0 KW, bieg wysoki – 36 dB, bieg niski – 29 dB

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Świętokrzyska
Sierpc 09-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Sierpcu
ul. Świętokrzyska
Sierpc 09-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się