Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów dla Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie

» Opis zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia cpv: 30213000-5, 30213100-6, 30214000-2, 30232110-8, 30234100-9
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów dla Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 4 do SIWZ

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Dopuszcza się złożenie ofert częściowych TAK

Oznaczenie części zamówienia: Zadanie I - Dostawa komputerów stacjonarnych - zestawy.
CPV: 30213000-5, 30214000-2

Krótki opis części zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie komputerów stacjonarnych wraz z monitorami dla Instytutu Inżynierii Środowiska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opisanymi szczegółowo w załączniku 4 do SIWZ, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:
Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Inżynierii Środowiska
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Oznaczenie części zamówienia: Zadanie II - Dostawa komputerów przenośnych.
CPV: 30213100-6

Krótki opis części zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie komputerów przenośnych, opisanych szczegółowo w załączniku 4 do SIWZ, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:
Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Inżynierii Środowiska
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Oznaczenie części zamówienia: Zadanie III - Dostawa akcesoriów
CPV: 30232110-8, 30234100-9

Krótki opis części zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wniesienie drukarki oraz dostarczenie serwerowych dysków twardych, opisane szczegółowo w załączniku 4 do SIWZ, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia:
Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Inżynierii Środowiska
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się