Dostawa rękawiczek jednorazowego użytku dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawiczek jednorazowego użytku dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie przez okres 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Szczegółowy wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia i ich wielkość zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Wykaz przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ stanowi integralną część niniejszej Specyfikacji. Obowiązuje pełny asortyment w poszczególnych Pakietach wymienionych w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Brak jednego asortyment z załącznika spowoduje odrzucenie oferty.
3. Zamówienie zostało podzielone na pięć pakietów określonych w Załączniku Nr 1, w ramach których można składać oferty oddzielnie na każdy pakiet.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2020 | 08:00


» Lokalizacja

35-005 Rzeszów


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
ul. Fredry 9
35-005 Rzeszów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się