Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Andrychów w sezonie 2020/2021

» Opis zapytania

. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne w miarę występowania potrzeb dostawy soli drogowej nie zbrylającej się na potrzeby zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Andrychów, w ilości do 400 ton w sezonie 2020/2021. 2. Dostarczana sól drogowa powinna odpowiadać wymogom zawartym w Polskiej Normie PN-86/C-84081/02 /zawartość chlorku sodu nie mniej niż 94% i posiadać opinię Instytutu Budowy Dróg i Mostów, potwierdzającą, że oferowana sól może być stosowana do posypywania nawierzchni drogowych w zimowym utrzymaniu dróg oraz atest Państwowego Zakładu Higieny, potwierdzający, że produkt odpowiada wymaganiom higienicznym z przeznaczeniem do zwalczania gołoledzi. 3. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie transportem Wykonawcy i na jego koszt samochodami samowyładowczymi na plac magazynowy Zamawiającego, sukcesywnie w miarę występowania potrzeb. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, co oznacza że Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. 5. Kod CPV: 34.92.71.00-2 – sól drogowa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Batorego 24
Andrychów 34-120
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sól

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Batorego 24
Andrychów 34-120
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Surowce i półprodukty z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.