Remont drogi gminnej nr 2458137 w km 0+005,00 – km 0+300,00 w miejscowości Podłopień, Gmina Tymbark

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem drogi gminnej nr 2458137 „Do Ujęcia” w Podłopieniu. Remont drogi polegał będzie na wykonaniu podbudowy, ułożeniu korytek ściekowych, wykonaniu odwodnienia liniowego, ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku 295mb. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych zamówieniem określa pomocniczy przedmiar robót oraz STWiORB. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie małopolskim.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek 49
Tymbark 34-650
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Urząd Gminy w Tymbarku
Rynek 49
Tymbark 34-650
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się