Dostawa laptopów dla Urzędu Regulacji Energetyki

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w liczbie 70 sztuk laptopów dla Urzędu Regulacji Energetyki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Al. Jerozolimskie 181
Warszawa 02-222
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
Warszawa 02-222
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się