„Druk i dostawa materiałów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego III”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Druk i dostawa materiałów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego III”. Usługa obejmuje druk wraz z dostawą oraz rozładunkiem i wniesieniem asortymentu wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia:
- „Katalog Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie podlaskim”
- „Podlaskie na weekend”,
na adres wskazany przez Zamawiającego na terenie miasta Białystok.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
Białystok 15-888
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi poligraficzne

» Dane nabywcy

Województwo Podlaskie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
Białystok 15-888
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się