Modernizacja i doposażenie pomieszczeń WTZ w Gołańczy

» Opis zapytania

Miejsce realizacji zamówienia: WTZ w Gołańczy, ul. K.Libelta 4, 62-130 Gołańcz, Działka Nr Ewidencyjny 1010/4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostosowanie pomieszczeń budynku przychodni do potrzeb warsztatu terapii zajęciowej. W szczególności zakres robót dotyczy dostosowania budynku pod względem bezpieczeństwa pożarowego:-wydzielenie pożarowe klatki schodowej poprzez zabudowę lekką konstrukcją z profili aluminiowych wypełnionych wełną mineralną i wykończoną płytami GKF,- montaż drzwi przeciwpożarowych,- wykonanie instalacji oddymiania i robót elektrycznych w szczególności w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz niezbędnym zakresem umożliwiającym funkcjonowanie obiektu, określonym jako Etap I w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Instalacje Elektryczne). Ponadto planuje się niezbędne roboty wykończeniowo - remontowe związane z dostosowaniem obiektu do nowej funkcji:- roboty rozbiórkowe,- roboty z zakresie tynków i okładzin,- roboty malarskie,- roboty w zakresie podłóg i posadzek (ułożenie wykładzin PCV w części pomieszczeń)- roboty w zakresie stolarki drzwiowej
(wymiana drzwi wewnętrznych w obiekcie) - roboty w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych (w szczególności wydzielenie sanitariatu dla niepełnosprawnych oraz remont łazienki).
- doposażenie obiektu. Zakres i miejsce realizacji robót wykończeniowych wskazano w przedmiarach robót. Powierzchnia użytkowa przeznaczona na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej wynosi
- Parter - 42,96m2; Piętro - 348,66m2 Łącznie 391,62m2. Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określają – SIWZ, dokumentacja projektowa tj. projekt budowlany i specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót, które stanowią załączniki do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.11.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Piaskowa 6
Wągrowiec 62-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Rehabilitacja"
ul. Piaskowa 6
Wągrowiec 62-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się