Bezgotówkowe tankowanie paliwa w pojazdach ZDiTM w Szczecinie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do samochodów służbowych Zamawiającego (wykaz pojazdów będzie załącznikiem do umowy). Dostawa będzie realizowana w formie sprzedaży paliwa w sieci publicznych stacji paliwowych, którymi dysponuje Wykonawca, w wyniku tankowania bezpośrednio do zbiorników paliwa pojazdów lub zbiorników zewnętrznych (wyłącznie przy użyciu kart na Okaziciela) na terenie miasta Szczecin i kraju, w sieci całodobowych stacji paliwowych czynnych przez 7 dni w tygodniu, honorujących wydane karty paliwowe. Przez dysponowanie stacjami paliw rozumie się własność lub posiadanie zależne stacji paliw na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie dopuszcza się udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie posiadają stacji paliw, lecz jedynie dysponują możliwością oferowania kart flotowych do danej stacji paliw.
2. Szacunkowa ilość pobranego paliwa:
a) etylina bezołowiowa E-95 – około 41 000 litrów
b) olej napędowy ON – około 50 000 litrów

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.11.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Klonowica 5
Szczecin 71-241
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
ul. Klonowica 5
Szczecin 71-241
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się