„Nadzór inwestorski i przygotowanie inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Reptowo-Niedźwiedź”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem planowanej inwestycji. W zakresie przedmiotu zamówienia mieści się w szczególności: 1)Współpraca w przygotowaniu pełnej dokumentacji przetargowej w systemie zaprojektuj i wybuduj dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) oraz wymogami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020, w ramach którego realizowana jest inwestycja, a w szczególności przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla części II oraz dokumentów stanowiących oszacowanie wartości robót budowlanych dla obu części. 2) Odbiór dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej oraz innej sporządzanej na potrzeby realizacji inwestycji. 3) Przygotowanie procesu budowlanego oraz nadzór nad realizowanymi robotami budowlanymi.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Szkolna 12
Kobylanka 73-108
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Gmina Kobylanka
Szkolna 12
Kobylanka 73-108
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się