Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni E-produkcji ZUT w Szczecinie: giętarka do blach, giętarka do rur i profili, regał automatyczny, znakowarka laserowa.

» Opis zapytania

Dostawa fabrycznie nowej (nieużywanej), wolnej od wad prawnych i fizycznych aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni E-produkcji na potrzeby ZUT w Szczecinie w postaci giętarki do blach, giętarki do rur i profili, regału automatycznego i znakowarki laserowej, w tym oprogramowania (zwanej dalej Sprzętem), szczegółowo określonej w załącznikach od nr 1 do nr 4 SIWZ. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia na cztery samodzielne części, z których każda nazwana jest w SIWZ „Zadaniem” odpowiednio od numeru 1 do numeru 4, dopuszczając tym samym składanie ofert częściowych na każdą z tych części. Dalsze informacje co do zamówienia podane są poniżej w ogłoszeniu, przy czym w pełni szczegółowo i wyczerpujące informacje we wskazanym zakresie podaj SIWZ. Przez określenie SIWZ używane w ogłoszeniu należy rozumieć dokumenty niniejszego zamówienia składające się na specyfikację, o której mowa w art. 36 polskiej ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej „ustawa Pzp”).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.11.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Piastów 17
Szczecin 70-310
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al. Piastów 17
Szczecin 70-310
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się