Remont (termomodernizacja) obiektów Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Okólna 2 i ul. Gajowicka 95

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Okólnej 2 oraz ul. Gajowickiej 95.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania (części):
1) Zadanie nr 1 - Modernizacja węzłów ciepła, modernizacja instalacji c.o., montaż pomp ciepła
2) Zadanie nr 2 - Modernizacja instalacji c.w.u. i z.w.u.
3) Zadanie nr 3 - Ocieplenie ścian i wymiana fasady z płytek warstwowych
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dowolną liczbę zadań (części).
3. Zamawiający, w zadaniu nr 2 przewiduje Prawo opcji. Szczegóły dotyczące opcji zawarte są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w Projekcie umowy (Załącznik nr 5.2 do SIWZ).
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdego z zadań oraz zakres prac w ramach podzadań został określony w załącznikach do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.11.2020 | 11:30


» Lokalizacja

50-422 Wrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Okólna 2
50-422 Wrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się