Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn: „Przebudowa obiektów wchodzących w skład II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i wewnętrznej ścianki wspinaczkowej”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarów robot, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń i decyzji oraz dokonaniem wymaganych zgłoszeń, niezbędnych do realizacji zadania i użytkowania obiektu dla zadania pn: „Przebudowa obiektów wchodzących w skład II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie wraz
z montażem paneli fotowoltaicznych i wewnętrznej ścianki wspinaczkowej” w ramach inwestycji
pn: „Wykonanie dla Powiatu Lubińskiego dokumentacji projektowej i ekspertyz inwestycji powiatowych - Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów należących do II Liceum Ogólnokształcącego
w Lubinie”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

59-300 Lubin


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Lubinie
ul. Jana Kilińskiego 12 B
59-300 Lubin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się